www.9159.com:曼谷影记

作者: www.9159.com  发布:2020-01-27

www.9159.com 1www.9159.com:曼谷影记。器材:佳能6D[Canon单反]镜头:100.0 mm (35 mm equivalent: 98.7 mmState of Qatar时间:2018-02-01 12:05:59.00快门:49\0光圈:F/8.0焦距:100分米ISO值:200www.9159.com 2器材:佳能6D[Canon单反相机]镜头:17.0

  • 40.0 mm (35 mm equivalent: 16.8 - 39.5 mm卡塔尔国时间:2018-01-31 21:39:57.00快门:10光圈:F/8.0焦距:27分米ISO感光度:200www.9159.com 3器材:佳能6D[Canon单反]镜头:17.0
  • 40.0 mm (35 mm equivalent: 16.8 - 39.5 mm卡塔尔(قطر‎时间:2018-01-31 15:31:38.00快门:1/125光圈:F/11.0焦距:40分米ISO值:100www.9159.com 4器材:佳能6D[Canon单反]镜头:17.0
  • 40.0 mm (35 mm equivalent: 16.8 - 39.5 mm卡塔尔时间:2018-01-31 16:15:51.47快门:四分之二50光圈:F/16.0焦距:17毫米ISO值:200www.9159.com 5器材:佳能6D[Canon卡片机]画面:100.0 mm (35 mm equivalent: 98.7 mm卡塔尔时间:2018-02-01 11:46:16.00快门:1/640光圈:F/8.0焦距:100分米感光度(ISOState of Qatar:1000www.9159.com 6器材:佳能6D[Canon卡片机]画面:100.0 mm (35 mm equivalent: 98.7 mm卡塔尔国时间:2018-02-01 12:16:45.34快门:1/1250光圈:F/8.0焦距:100毫米ISO感光度:1000www.9159.com 7器材:佳能6D[Canon数码相机]镜头:100.0 mm (35 mm equivalent: 98.7 mm卡塔尔(قطر‎时间:2018-02-01 14:35:37.00快门:二分之一00光圈:F/8.0焦距:100分米感光度(ISO卡塔尔国:2003www.9159.com 8器材:佳能6D[Canon卡片机]镜头:17.0
  • 40.0 mm (35 mm equivalent: 16.8 - 39.5 mm卡塔尔国时间:2018-02-02 11:33:02.73快门:1/60光圈:F/8.0焦距:17毫米ISO值:200www.9159.com 9器材:佳能6D[Canon单反相机]镜头:17.0
  • 40.0 mm (35 mm equivalent: 16.8 - 39.5 mm卡塔尔时间:2018-02-02 11:25:41.00快门:1/160光圈:F/16.0焦距:17分米ISO值:200www.9159.com 10器材:佳能6D[Canon单反相机]镜头:17.0
  • 40.0 mm (35 mm equivalent: 16.8 - 39.5 mm卡塔尔时间:2018-01-31 11:17:39.00快门:1/800光圈:F/11.0焦距:17分米ISO感光度:1000

本文由金沙澳门9159官网发布于www.9159.com,转载请注明出处:www.9159.com:曼谷影记

关键词: 澳门金沙国际 金沙线上 曼谷

上一篇:长城晨雾,一组风景杂片
下一篇:没有了